Nybøllevej 47
2765 Smørum
Tlf: 44 32 65 64
E-mail: info@dankoi.dk

Koi

Koien er en af de flotteste og mest spændende fisk, man kan have i bassinet. De bliver af englænderne også kaldt ”De levende Juveler”. Det henfører både til deres intense og klare farver, men også til de priser, som topkvalitet Koi kan komme op i. Det er også en af de fisk, som bliver størst og som kræver mest vedligehold af bassinet.

Koier spiser meget, de roder meget i bassinet og de vokser meget, men de er også nogle af de fisk, som er lettest at få tamme.

Ønsker man at pryde sit bassin med de flotte Koi, skal man huske, at der stilles særlige krav til både den mekaniske og biologiske del af filteranlægget. Koi’ens latinske navn er, ligesom de naturlige spejl- eller skælkarpers, Cyprinus carpio carpio.

Ordet Koi kommer fra det japanske Nishikigoi, som betyder brokade eller spraglet karpe. Nishikigoi benyttes stadig, men er i daglig tale, over hele verden, forkortet til Koi.

Som navnet antyder, er koiens oprindelsesland Japan, hvor den er forædlet og videreudviklet fra de vilde karper. Karper lever ikke naturligt i Japan, men kommer oprindeligt fra stille floder og mudrede søer i Asien. I år 1300 til 1500 er de kommet til Centraleuropa som spisefisk, formodentlig med Romerne og karper er i dag udbredt over hele verden.

Karper er beskrevet i Danmark i 1560. Peder Oxe skulle være en af hovedkræfterne bag munkenes opdræt af karper i søer og voldgrave til brug som konsumfisk. Netop brugen af karper som konsumfisk, fik dem til den lille, meget højtliggende provins i det nordlige Japan, Niigata.

Her var en bondekultur, som overvejende levede af at producere ris og grøntsager. Om vinteren blev området i månedsvis afsondret fra omverdenen, når store mængder sne omsluttede bjergene. Derfor kunne bønderne se en mulighed, for at få et proteintilskud om vinteren med karpeopdræt. Samtidig kunne fiskene gøde risene, når de blev opdrættet i de øverste af de terrassebyggede mudponds.

Da bønderne benyttede den samme fiskestamme om og om igen, kom der ved tilfældighed og indavl de første farver på karperne og Nishikigoien var kommet til. Omkring 1870 fremkom den første rød/hvide Koi (Kohaku). De farvede karper blev formentlig holdt som kæledyr af de forskellige opdrættere for først i 1914 hvor der var en stor udstilling i Tokyo kom de spraglede Koier til offentlighedens kendskab.

Udstillingens formål var at vise særlig unikke ting fra de forskellige provinser. Det siges, at efter udstillingen var slut, kom nogen af koierne til at bo på kejserens palads i Tokyo. Først i 60erne begyndte man at eksportere Koierne, på grund af en - i dag - så hverdagsagtig opfindelse som plasticposen.

  • Størrelse: Op til 130 cm. Oftest kun 60-70 cm.
  • Alder: Maksimum er vanskelig at fastlægge, men oftest 20-45 år. Der går rygter om koier på over 100 år.
  • Ideal temperatur for naturlig karpe: 3-32 °C; for Koi 8-30 °C.

De største producentlande er Japan, Kina og Israel. De Koier, der forhandles i dag, er alle opdrættede under varme og ideelle forhold. Blandt andet derfor er Koierne i dag ikke så stærke, som de naturlige karper og må derfor passes med noget større omsorg.