Nybøllevej 47
2765 Smørum
Tlf: 44 32 65 64
E-mail: info@dankoi.dk

Guldfisk

Til havebassiner med relativt simpelt mekanisk/biologisk filter, blandet vegetation og fisk er guldfiskefamilien nok de mest velegnede. Deres latinske navn er Carassius Auratus. Familien indeholder flere varianter af såvel farver som former. Til det naturlige bassin er de 3 typer, der er kendt i Danmark under nedenstående navne, de mest velegnede:

Guldfisk, Common med kort hale eller guldfisk, Comet med lange finner

Sarasa, som er rød og hvid.

Blå Shubunkin, som har sort eller blå bund med rød og hvid pigmentering.

For samtlige varianter gælder, at de stammer fra den almindelige karusse (Carassius carassius). Denne kendes fra såvel stillestående vande i Europa som Asiens langsomme floder.

I sine opdrættede og spraglede former er guldfisken formentlig fremavlet i Kina omkring år 250-420 og kom til Europa i 1700 tallet. De tidligst dokumenterende skrifter er fra Sung-dynastiet (960-1279), hvor de beskrives som husdyr til damme.

Guldfiskene er på grund af deres fortid som karusse let, at holde og få til at yngle i bassiner med god vegetation og god vandkvalitet. De fleste af ungerne er efter klækningen ofte mørkegrønne og ligner små karusser, men kan senere skifte farve.

  • Størrelse: 25-30 cm. (max 64 cm. 3 kg. )
  • Alder: ca. 10-20 år.
  • Normal temperatur område for levevis. 2-22 °C