Nybøllevej 47
2765 Smørum
Tlf: 44 32 65 64
E-mail: info@dankoi.dk

Græskarper

Græskarpen kommer oprindeligt fra Amurfloden i Kina. Den er i sin naturform olivengrøn, men findes også i en kultiveret albinoversion. Den har et meget højt stofskifte, som bl.a. gør den stort set umættelig. Den kan ikke formere sig i Danmark, da leg og evt. senere ægklækning kræver så høj varme, at det ikke er realistisk her i landet. For at småfisk skal kunne overleve en dansk vinter, skal de på det tidspunkt, vinteren sætter ind, være større end 10 cm.

Udsætning af græskarper er forbudt i naturlige søer og åer, idet de på kort sigt vil udkonkurrere den naturlige fauna. At de er et effektivt middel til bekæmpelse af alger, er ingen hemmelighed. Problemet er dog, at de ikke holder sig til at æde algerne, men rent faktisk al den grønne vegetation, også den ønskede. Forsvinder denne vegetation, ødelægges den biologiske balance. Fiskene producerer en mængde affaldsstoffer, som er mindst lige så stor, som den der bekæmpes. Det er altså ingen fordel, at tilføre græskarper som algebekæmpelse. Græskarper, nej tak!

  • Størrelse: Op til 150 cm. Oftest kun 60-80 cm. ( max. 45 kg)
  • Alder: Maksimum 20-25 år
  • Normal temperatur område for levevis. 3-35 °C